PKN-GAASTMEER

PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR

         
 

Jeugdwerker:
Betty Wiegersma
(Benoemd 2018)

Kindernevendienst...
de leiding:
Jenneke van den Bogert
Annalies Bakker
Dieuwke Visser
Ekie Wendelaar Bonga

   

Kindernevendienst...

Programma 'Kind op Zondag'
Er is regelmatig kindernevendienst voor basisschoolkinderen. Zij verlaten
dan de kerkdienst voor een eigen kinderdienst in 'Het Lokaal' bij de kerk.
Voor het einde van de dienst komen ze terug in de kerk.
Tijdens de zomervakantie van de basisschool is er geen kindernevendienst.

Oppas voor de allerkleinsten...
is alleen mogelijk bij vroegtijdige aanmelding vooraf.
Contactpersoon is Ekie Wendelaar Bonga, Hellingpaed 24,
telefoon 46 94 48

Artikel Friesch Dagblad 4 april 2020
Dit jaar start met Palmpasen een wel heel Stille Week...

Lees HIER het artikel uit het Friesch Dagblad van 4 april 2020 over
hoe in onze regio Palmpasen wordt gevierd. Met o.a. ds. Wim Andel
en pastor Ludwine Andel-van Hoeven.

 

 

 

Zondag 14 april 2019
Vissers van mensen & Palmpasen, kerk-school-gezinsdienst
i.s.m. Klaver Fjouwer.
Klik op de foto hieronder voor de beelden!

 

Himmeldei: 23 maart 2019
Doarpsbelang & F├╗gelwacht De Gaastmar.
Klik op de foto foar mear bylden...

Himmeldei

Een week eerder...
Kindernevendienst zo. 17 maart: Wake-up call!
Lucas 9: 28-36. Op de berg.
Hier wordt gewerkt aan een affiche. Wat vind je belangrijk
in deze wereld? Iets waarvoor mensen wakker moeten worden
en in actie moeten komen?
Ekie en de kinderen kozen voor de Himmeldei
op zaterdagochtend 23 maart vanaf 08:45 uur.
'Kind op Zondag' is een tijdschrift dat gebruikt wordt voor het werken met kinderen in de kerk en de zondagsschool. Voor elke zondag zijn er navertellingen van bijbelverhalen, liedjes, knutseltips, spelvormen en nog veel meer.

 

Palmpasen 2016: de optocht!
Klik op de foto hieronder voor de beelden.
Palmpeaske!
Kindernevendienst Pinkster 2017...
geestdriftig knutselend aan een Pinksterduif!