PKN-GAASTMEER

PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR

         
 

Jeugdclubwerker
groep 7/8
:
Adrie Osinga

Jeugdclubleiding
12-16-jarigen
in Gaastmeer:

Sjoukje Iedema
Antje Wiegersma
Lieuwe Wiegersma


Kindernevendienst...
de leiding:
Jenneke van den Bogert
Annalies Bakker
Dieuwke Visser
Ekie Wendelaar Bonga

   

Kindernevendienst...

Programma 'Kind op Zondag'
Er is regelmatig kindernevendienst voor basisschoolkinderen. Zij verlaten
dan de kerkdienst voor een eigen kinderdienst in 'Het Lokaal' bij de kerk.
Voor het einde van de dienst komen ze terug in de kerk.
Tijdens de zomervakantie van de basisschool is er geen kindernevendienst.

Oppas voor de allerkleinsten...
is alleen mogelijk bij vroegtijdige aanmelding vooraf.
Contactpersoon is Ekie Wendelaar Bonga, Hellingpaed 24,
telefoon 46 94 48

doeboek

Kindernevendienst 2020: 'Op weg naar het feest van kerst'.
Alle basisschoolkinderen van Gaastmeer kregen deze week van de kerk, de kindernevendienst, een doeboek voor advent en kerst. Het ging om twee boekjes, eentje voor onderbouw en eentje voor midden- en bovenbouw.
Voor de jongsten: 20 leuke dingen om te doen bij het geboorteverhaal van Jezus. Met stickers, zoek de verschillen-puzzels, kleurplaten, een doolhof, en andere activiteiten.
Voor de oudsten: 20 activiteiten die met kerst te maken hebben. In dit boek is veel te doen: woordzoekers, kraak de code, puzzelen met stickers, zoek de verschillen, een rebus en nog veel meer leuke doedingen.

Overstapviering groep 8 Oudega & Gaastmeer
zondagavond 20 juni 2021, Sânfurd

Beelden van een prachtige 'overstapdienst' in
de open lucht, een viering vol symboliek
te Sânfurd: groep 8 maakt de overstap van
basisschool naar voortgezet onderwijs,
van kindernevendienst naar 'de oudere jeugd'.
Lees de liturgie...
Liturgie overstapviering

en bekijk de beelden via een Google-album:
klik op de foto hieronder...


 

Palmpasen 2021 | 'Klaver Fjouwer' Aldegea: Hosanna!

Klik op de foto hieronder voor een prachtig
Palmpasenfilmpje van de onderbouw!


Artikel Friesch Dagblad 4 april 2020
Dit jaar start met Palmpasen een wel heel Stille Week...

Lees HIER het artikel uit het Friesch Dagblad van 4 april 2020 over
hoe in onze regio Palmpasen wordt gevierd. Met o.a. ds. Wim Andel
en pastor Ludwine Andel-van Hoeven.

 

 

 

Zondag 14 april 2019
Vissers van mensen & Palmpasen, kerk-school-gezinsdienst
i.s.m. Klaver Fjouwer.
Klik op de foto hieronder voor de beelden!

 

Himmeldei: 23 maart 2019
Doarpsbelang & Fûgelwacht De Gaastmar.
Klik op de foto foar mear bylden...

Himmeldei

Een week eerder...
Kindernevendienst zo. 17 maart: Wake-up call!
Lucas 9: 28-36. Op de berg.
Hier wordt gewerkt aan een affiche. Wat vind je belangrijk
in deze wereld? Iets waarvoor mensen wakker moeten worden
en in actie moeten komen?
Ekie en de kinderen kozen voor de Himmeldei
op zaterdagochtend 23 maart vanaf 08:45 uur.
'Kind op Zondag' is een tijdschrift dat gebruikt wordt voor het werken met kinderen in de kerk en de zondagsschool. Voor elke zondag zijn er navertellingen van bijbelverhalen, liedjes, knutseltips, spelvormen en nog veel meer.

 

Palmpasen 2016: de optocht!
Klik op de foto hieronder voor de beelden.
Palmpeaske!
Kindernevendienst Pinkster 2017...
geestdriftig knutselend aan een Pinksterduif!