PKN-GAASTMEER

PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR

 

 

interieur Pieltsjerke


 

E-mail om te reageren...

Mail de dûmny!

Gastenboek? Heb je er behoefte aan, geef het door via de mail!

Ledenadministratie: mutaties, geef zelf je wijzigingen door via de webmaster, tevens ledenadministrateur...

Reageren op een stelling...

"IK GELOOF GELOOF IK"
Uw reactie stuurt u naar Webmaster Willem...

 

Links naar... klik op de afbeeldingen

Nijkleaster

Jorwert


Nijkleaster staat voor rust, bezinning, op adem komen. Een nieuw klooster in Jorwert (Fryslân) verbonden aan een protestantse plaatselijke gemeente. Een bijzondere plek, waar mensen zich in alle rust kunnen terugtrekken. Een adempauze, stille tijd. Tegelijkertijd is het een plaats waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie.

 

De frede van de loften
Nieuwsbrief Nijkleaster
Jorwert, 5 oktober 2016

Voor mensen die op zoek zijn naar stilte,
bezinning en verbinding bieden wij in de
maand oktober inspirerende dagen en mooie
kunst. Hoogtepunt in deze maand is onze
jaarlijkse 'Jaardag'. We hopen u van harte
te mogen begroeten. Tige wolkom!

Benieuwd naar het volledige programma
voor het najaar van 2016 en het voorjaar
van 2017? Deze is hier te downloaden.

 

Vlag Gaastmeer
website dorp Gaastmeer

Jenaplan CBS Mids de Marren
christelijke jenaplan
basisschool


Muziekkorps Concordia Gaastmeer
muziekkorpsPKN landelijke website

PKN Oudega-W
pkn oudega-w

tsjerke jutryp-hommerts
pkn jutryp-hommerts


pkn it heidenskip


   

jeugdwerk PKN

webpagina over religie

Kids-pagina

IKON-programma
voor het slapen gaan een nachtzoen, een overpeinzing van de dag die geweest is...