PKN-GAASTMEER

  PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR

 
         
Home Page Image
 

De kerk: een baken!
 


 
 
 


winterwerkprogramma 2017-2018

di. 9 januari 2018 en @home-jeugdgroep 12-14 jarigen
di. 23 januari 2018 in It Beaken, Oudega
   
   
ma. 22 januari 2018 20:00 uur It Lokaal, Gaastmeer
  gespreksavond 1 met Ludwine Andel rond het boekje
  'Met hart en ziel'
  Ik zou wel eens willen weten...
   
vr. 26 januari 2018 19:30 uur Goed Weekend-groep
  It Beaken, Oudega
   
vr. 2 februari 2018 19:15 uur voor alle 12-16-jarigen
  'Sirkelslag Young'
  in Oudega
   
ma. 5 februari 2018 20:00 uur It Lokaal, Gaastmeer
  gespreksavond 2 met Ludwine Andel rond het boekje
  'Met hart en ziel'
  Ik zou wel eens willen weten...
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
   
 HOBO-poster...
Een initiatief van een groep mensen uit Waterland om via geheime tekens op een poster opnieuw aandacht te vragen voor bijvoorbeeld voor Pasen: ‘The place to be’ is de betekenis van het signaal achter de letters. Rondtrekkende arbeiders in de VS gaven elkaar op deze wijze boodschappen door.
Wij verspreidden in 2009-2010 deze posters ook in ons dorp...

HObo-serie 4 posters

Met deze ‘tekens’ kan ook de kerk plezier hebben. Daarom is de ‘hoboserie’ ontwikkeld: 4 affiches voor kenmerkende momenten van het kerkelijk jaar (Kerst, Kerkbalans, Pasen en Pinksteren).

Elk affiche omvat een boodschap in maximaal 12 letters:
het feest staat er volledig op, de kern van het feest ‘omspelen’ we met de rest van de letters. Het is bewust even puzzelen en hopelijk nadenken voor de beschouwer. De tekst onthult en verleidt tegelijkertijd tot kijken en denken.

De kleur is kenmerkend: groen voor Kerst, goudgeel voor Kerkbalans, wit voor Pasen en rood voor Pinksteren. Wie het ziet, ziet het. Maar ook hier: liturgische kleuren vragen uitleg.

Om het teken/kunstkarakter te versterken (kunst kan nooit zonder verhaal) is er in elk affiche een hobosign (een hoboteken) verwerkt. Hobo’s zwierven over het platteland van Amerika. Zij brachten tekens aan op huizen waarmee ze ervaringen met bewoners vormgaven voor  volgende zwervers. ‘Rothond’, ‘Je moet vrome praatjes houden, dan krijg je te eten’, ‘Man met geweer’ en meer praktische tips.

In een seculariserende maatschappij kan het Christendom zich terugvinden als een minderheid met een beeld- en woordtaal die niet direct door anderen begrepen wordt maar onderling herkenning biedt.
Geloven lijkt meer en meer op een collectie verhalen en verbeeldingen die steeds meer alleen door uitleg en ervaring naar buiten toegankelijk wordt. In de affiches zijn daarom hobotekens verwerkt als ‘verhaal’ maar ook als een bijzondere vorm van communicatie.

De betekenis van de hobotekens: voor Kerst: ‘er mag in de stal geslapen worden’, voor Kerkbalans: ‘Rijk man, hier valt wat te halen’, voor Pasen: ‘The place to be’ en voor Pinksteren; ‘Op de goede weg!’ De teksten van de affiches zijn bedacht door een werkgroep in Waterland, Nancy Koot is de vormgeefster.