PKN-GAASTMEER   PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR  

 

 

 

 

 

Home Page Image

Kerkdiensten |Tsjerketsjinsten

Zondag 24 december 2017
Vierde adventszondag
09:30 uur

voorganger
ds. G.J.D. de Haan
Oosterzee

ouderling van dienst
Piet Visser of Anneke van Mourik
of hun vervangers
Wiebs Leenstra of
Willem Wendelaar Bonga.

kindernevendienst
is er weer op Eerste Kerstdag.

organist
Wander Bruinsma

koster
Jantje Jansen

collecte
De eerste collecte is voor
'Werelddiaconaat'.
De 2de collecte is voor
de eigen gemeente.

Fan herte wolkom!
Het kerkgebouw is door
de week ook altijd open!

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'
en 'kerkdiensten'...

logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

   
  Laatste keer bijgewerkt: 17.12.2017
 


Wolkom op ús webstek!

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp. De kerk is
dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad
of het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook
daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een
onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.
De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te
ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden.
Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je
bent.

Van harte welkom!
De kerk is open

KLADDERTSJERKE: THE MOVIE...
met dank aan de PKN!

Meer 'kladdernieuws' via tabblad 'bijzonder'
en 'kerk zijn'...


Loesje 1

Pondok!
van oud, heel oud... naar nieuwe recreatiewoning!


Een nieuwe bestemming op een prachtig plekje!

Klik door naar...
www.pondokgaastmeer.nl

en volg de werkzaamheden van de vele vrijwilligers en...
reserveer vast voor de komende zomer!

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen
.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.

College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
financieel overzicht 2015
& begroting 2016

Diaconie
Diaconie ANBI: financieel overzicht 2016

 

PKN-enquête
'Kerk op weg naar 2025'
De resultaten...

Uit het onderzoek blijkt dat de leden van de Protestantse Kerk
vernieuwingsgezind zijn.
Meer dan de helft van de leden (53%) van de Protestantse Kerk in
Nederland geeft aan open te staan voor verandering in hun plaatselijke
gemeenschap.
Dat blijkt uit de enquete 'Kerk op weg naar 2025' die de Protestantse
Kerk in Nederland gehouden heeft tussen 17 februari en 31 maart 2015.

Van de mensen die openstaan voor verandering, geeft 60% aan dat die
behoefte aan verandering in hun kerkgemeenschap gedeeld wordt.
Ook ervaren degenen die verandering willen voldoende steun hiervoor
vanuit de kerkenraad (73%), de predikant (73%) en de gemeenteleden
(76 %).

Lees meer via de landelijke website klik hier

Een plaatselijk vervolg...
ma. 16 november
Doarpspetear tsjerke!
Tussen 17:00 en 21:30 uur werden er goede gesprekken gehouden
met kerk- en dorpsgenoten in d'Ald Herberch over de toekomst van
onze dorpskerk!
Wordt vervolgd...

Nieuws...
Zondag 10 december 2017: tweede advent


Een weg banen…
recht door zee,
als rechte takken
naar Licht van omhoog.
We ontsteken een tweede kaars


Zondag 31 december 2017
Oudejaarsdag
Ochtenddienst om 09:30 uur met voorganger
mevr. A.J. Adema-Kinkel.


Oudejaarsavond...
19:30 uur korte viering
door eigen mensen!

Maandag 20 november 2017
Gemeenteavond
, kort verslag...
De kerkenraad presenteerde het volgende voorstel:

Pastor Ludwine Andel-van Hoeven wordt per januari
2018 als kerkelijk werker (pastor) aangesteld voor 16 uur.
Formeel zal Ludwine als ambtsdrager worden bevestigd in
onze gemeente.
De toelichting en financiële onderbouwing was duidelijk.
De aanwezige gemeenteleden vonden dit een goed plan!

Halverwege de avond werd pastor Ludwine zelf hartelijk
welkom geheten. Zij stelde zich voor en vertelde over
hoe ze van plan was haar werk te gaan doen. Ook dat
viel in goede aarde en vervolgens waren we getuige
van de ondertekening van het contract door kerkenraad
en Ludwine van Andel.


Wij zijn blij met haar benoeming en wensen haar
een
goede werkkring toe binnen onze gemeente en Gods
zegen bij haar werk!

Verder heeft de kerkenraad met ds. Roseboom uit Oudega
afspraken gemaakt over activiteiten in en voor onze
gemeente, zoals circa 6x per jaar  voorgaan in de eredienst
en het betrekken van de jeugd van Gaastmeer
bij de catechisatie en andere activiteiten in Oudega.
Ook hiermee stemde de gemeente van harte in.

De kerkenraad dankt Ds. Froukje de Hoop van Hommerts-Jutrijp voor  de voortreffelijke manier waarop ze het
consulentschap heeft ingevuld.

 

Sint Maarten!
Actie voor Stichting Maher-India
De Sint Maartenactie van Mids de Marren
werd door ouders en leerkrachten voortgezet!

De diaconie vulde het bedrag van 578 euro
weer aan tot 878 euro!
Klik op de cheque hieronder voor de beelden van
11 november...
Klik voor een vergroting...
 
Zondag 17 september 2017
'Trochstartsnein'...

Samen met Ludwine van Andel pakten we de
draad weer op: onze startzondag!
Bezinnning via Matteus 20:
'De arbeiders in de wijngaard'.
En een goed gesprek aan de hand van kaarten
of beelden en bijbehorende vragen na afloop
over wat we belangrijk en 'zinvol' vinden in ons
leven. De kinderen hoorden hetzelfde verhaal
uit 'Moast ris hearre': 'Op it nipperke'.
Zegt één van de kinderen na afloop:
'Die arbeider die zo zuur keek kreeg van elk
van de meiden (arbeiders) aan het eind van
de lange werkdag nog 'in tút',
dat is ook wat waard!'

Een paar beelden van de gesprekken...


en de kinderen...Zondag 17 september 2017
'Trochstartsnein'...
voor sommige gemeenteleden begon deze
zondagochtend met een medidatief tv-moment...
NPO 2 'De Verwondering' 08:30 uur
Ds. Tieneke in gesprek met Annemiek Schrijver
over haar (geloofs)leven.


Klik op de foto voor dit gesprek (± 24 minuten)

 
Zondag 3 september 2017: 15:00 uur
Viering bevestiging ds. Tieneke van Lindenhuizen,
Hofkerkgemeente, Hofmeijerstraat, Oldenzaal.

Een delegatie uit Gaastmeer maakte deze viering
mee. Hieronder ds. Tieneke met haar voorganger
ds. Jan Bos.


Nieuws over ds. Tieneke
uit Oldenzaal is te lezen het kerkblad van de Hofkerk:
klik HIER voor een download daarvan.
Zondag 16 juli 2017
Afscheidsdienst ds. Tieneke van Lindenhuizen.
Klik op de foto voor de liturgie
en de 'woorden bij de koffer'... 

 
 


Aantal bezoekers vanaf december 2010...